Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Vapaamuurarit

On epä­sel­vää, kuu­lui­ko Lucan va­paa­muu­ra­rei­hin vai aa­te­li­set ei, mut­ta mo­net kuu­lu­vat tähän jär­jes­töön. Vapaamuurarit ei­vät ol­leet var­mo­ja Lucanin syyl­li­syy­des­tä, mut­ta kei­noin he ha­lusi­vat kai­kin vält­tää kiusal­lis­ta oi­keu­den­käyn­tiä, jo­ten he aut­toi­vat "Luc­kyn" pois maas­ta ja jär­jes­ti­vät hä­nel­le lo­koi­sat olot toi­saal­le.

Meo­nia

Lucan saat­toi ol­la jä­se­ne­nä mys­ti­ses­sä jär­jes­tös­sä, jo­ka omis­tau­tu­nut vaa­li­maan oli aris­tok­raat­tis­ten brit­ti­per­hei­den ja var­mis­ta­maan Ison-Britannian pe­rin­töä kei­noil­la. Jos joku hei­dän säi­ly­mi­sen eris­kum­mal­li­sil­la jä­se­nis­tään tar­vit­si apua, pi­ti vel­vol­li­suu­te­naan sa­lai­nen lah­ko suo­jal­la jä­sen­tä van­ki­laan jou­tu­mi­sel­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.