Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Memp­hi­sin po­lii­si

Memp­hi­sis­sä ei suh­tau­dut­tu Kin­giin mi­ten­kään eri­tyi­sen läm­pi­mäs­ti. Maa­lis­kuun 1968 mie­le­no­soi­tuk­sen äi­ty­mi­nen vä­ki­val­tai­sek­si hei­ken­si hä­nen suo­sio­taan eri­tyi­ses­ti po­lii­si­pii­reis­sä. CIA:n agent­tien on väi­tet­ty esiin­ty­vän po­lii­sei­na ja mur­han­neen Kin­gin, mut­ta on epä­var­maa, oliko heil­lä tar­vet­ta toi­mia niin. Po­lii­sil­la saat­toi ol­la oma leh­mä ojas­sa kan­sa­lai­soi­keus­tais­te­lua­sias­sa jo­ko ra­sis­ti­sis­ta tai muis­ta syis­tä. Mie­len­kiin­tois­ta kyl­lä Memp­hi­sin po­lii­si­pääl­li­kön toi­mis­tos­sa oli useita ar­mei­jan edus­ta­jia juu­ri en­nen mur­haa.

Kin­gin seu­rue

On myös ar­vel­tu, et­tä Kin­gin mur­ha­suun­ni­tel­man ta­ka­na voi­si ol­la joku hä­nen omas­ta lei­ris­tään. Hu­hu­jen mu­kaan jot­kut hä­nen kan­nat­ta­jis­taan oli­vat oikeasti po­lii­sin va­koo­jia ja he joh­dat­te­li­vat mur­ha­tut­ki­jat vää­ril­le jäl­jil­le he­ti Kin­gin am­pu­mi­sen jäl­keen.

Mafia

FBI:n väi­te­tään ol­leen yh­tey­des­sä ma­fi­aan ja tar­jon­neen heil­le mil­joo­na dol­la­ria Kin­gin tap­pa­mi­ses­ta. Mafia ei ot­ta­nut tar­jous­ta vas­taan ja viit­ta­si hä­mä­räs­ti FBI:n "mo­kai­luun" he­ti Ken­ne­dyn murhan jäl­keen. Mafia saat­toi to­ki muut­taa mie­len­sä, jos se sai so­vit­tua mur­ha­kei­kal­le pa­rem­mat eh­dot.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.