Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Mafia

asui­na­lueil­la ja esit­te­le­mäl­lä ter­veel­li­sem­piä Pyr­kies­sään pa­ran­ta­maan eli­no­lo­ja mus­tien vas­taan. Mafia an­sait­si elin­ta­po­ja Malcolm X hyök­kä­si sa­nal­li­ses­ti huu­me­kaup­paa toi­min­taan koh­dis­tu­va uh­ka saat­toi sie­voi­sia sum­mia ghet­to­jen kur­juu­del­la ja sen si­ne­töi­dä Malcolm X:n koh­ta­lon.

Na­tion Of Is­lam

Na­tion of Is­la­min ja Malcolm X:n ryh­män vä­li­nen juo­pa oli sy­vä. Jot­kut ovat­kin si­tä miel­tä, et­tä Malcolm X il­mai­si epä­oi­keu­den­mu­kais­ta kri­tiik­kiä ku­ten Eli­jah Mu­ham­ma­dia ja muis­ta NOI:n joh­ta­jia, Lo­uis Far­rak­ha­nia koh­taan. Jot­kut pi­ti­vät hä­nen toi­min­taan­sa suo­ra­nai­se­na ju­ma­lan­pilk­ka­na. Se saat­toi johtaa murhaan, jo­ka mo­tii­vi oli vä­rit­ty­nyt Na­tion se­kä po­liit­ti­ses­ti et­tä us­kon­nol­li­ses­ti. Jot­kut of Is­la­min jä­se­net toi­vat myös avoi­mes­ti esil­le vi­han­sa Malcolm X:ää koh­taan.

©Ib­ra­him ebi

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.