Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT -

hol­lywoo­di­lai­nen sek­si­lah­ko

Po­lans­ki ei ol­lut ko­to­na tuo­na il­ta­na, mut­ta hä­nel­lä oli ta­pa­na ku­va­ta erit­täin hil­lit­tö­miä juh­lia. Yksi tuo­na il­ta­na mur­ha­tuis­ta vie­rais­ta, Ta­ten en­ti­nen poi­kays­tä­vä Jay Seb­ring oli tun­net­tu Oli­vat­ko sek­si­lah­koon kuu­lu­vat Hol­lywood­kuu­lui­suu­det kiin­nos­tuk­ses­taan sa­do­ma­so­kis­ti­siin sek­sior­gioi­hin. he vain pei­tel­lä vi­kaan men­nei­tä or­gioi­ta? murhan ta­ka­na ja yrit­ti­vät­kö

Process Church

Man­so­niin vai­kut­ti eri­koi­nen ja hy­vin sa­lai­nen englan­ti­lai­nen lah­ko ni­mel­tä Process Church, jo­ka lah­kon Saa­ta­nan esi­merk­kiä. Hän kir­joit­ti toi­si­naan us­koo, et­tä tie Ju­ma­laan käy nou­dat­ta­mal­la ja lah­kon jä­se­niä vie­rai­li hä­nen luo­naan van­ki­las­sa. Los An­ge­le­sis­sa il­mes­ty­vään Process-leh­teen, Ta­ten kuo­le­maan. Sik­si jot­kut us­ko­vat, et­tä lah­kol­la oli jo­kin kyt­kös

Moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho

Man­so­nin ryhmä oli jou­tu­nut eri­mie­li­syyk­siin joi­den­kin toimintaa Death moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho­jen kans­sa, joil­la oli ri­kol­lis­ta murhan te­ki­jöi­tä ja syyt­ti­vät Val­leys­sa. Joi­den­kin mu­kaan ker­ho­lai­set oli­vat ri­kol­lis­po­ru­kas­ta. Man­so­nia pääs­täk­seen eroon kil­pai­le­vas­ta

CIA

On käy­nyt il­mi, et­tä CIA ja FBI to­teut­ti­vat eri­näi­siä salaisia ope­raa­tioi­ta syyl­li­syy­den mo­nen­lai­ses­ta pyr­kies­sään sä­lyt­tä­mään Black Pant­her­sil­le ryh­män suo­sio­ta. ri­kol­li­ses­ta toi­min­nas­ta, ja hei­ken­tä­mään si­ten ope­raa­tio, mut­ta sii­nä Po­lans­kin ko­din ve­ri­löy­ly saat­toi ol­la yksi sel­lai­nen jon­ka mai­net­ta ha­lut­tiin ta­pauk­ses­sa syn­ti­pu­kik­si suun­ni­tel­tua ryh­mää, tah­ria, ei saa­tu osoi­tet­tua syyl­li­sek­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.