Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - HISTORIA -

At­lan­tis­lai­set

On väi­tet­ty, et­tä Jee­sus ei suin­kaan pol­veu­tu­nut Daa­vi­dis­ta vaan At­lan­tik­sen yli­pa­peis­ta. Jee­suk­sen val­lan­ku­mouk­sel­li­nen rak­kau­den ja kans­saih­mis­ten su­vait­se­vai­suu­den vies­ti on suo­raan pe­räi­sin At­lan­tik­ses­ta. Hä­nen su­ku­lin­jan­sa on pyhä, kos­ka At­lan­tik­sen kan­sa oli pe­ri­mäl­tään ja hen­ki­syy­del­tään kor­keam­mal­la ta­sol­la kuin mi­kään muu kan­sa en­nen si­tä tai sen jäl­keen. Kan­sa, jo­ka kan­taa tuota pe­ri­mää, on yhä siu­nat­tu älyk­kyy­del­lä: mui­ta suu­rem­mal­la ho­mo su­pe­rior. Ho­mo sa­piens -la­jin pa­pit ja hal­lit­si­jat pel­kä­si­vät, mi­tä sii­tä seu­rai­si, ja sik­si he tap­poi­vat Jee­suk­sen. Sii­tä läh­tien py­hän Graalin malja on ho­mo su­pe­rio­rin mu­taa­tio.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.