USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - HISTORIA -

Wind­so­rin per­he ei ole mi­tään su­kua Graalin ve­rel­le, mut­ta prin­ses­sa Dia­nan väi­te­tään pol­veu­tu­van Stewar­tin (myö­hem­min Stuar­tien) ku­nin­kaal­li­ses­ta su­vus­ta. Sa­no­taan, et­tä ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet on kuninkaallinen ja et­tä Diana tu­li per­hee­seen avio­lii­ton kaut­ta, mut­ta to­del­li­suu­des­sa ti­lan­ne on täy­sin päin­vas­tai­nen. Diana pol­veu­tuu suo­raan Jee­suk­ses­ta. Voi­ko se ol­la yksi syy Dia­nan kuo­le­maan? Oliko ta­voit­tee­na saa­da Jee­suk­sen su­ku­lin­ja lop­pu­maan?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.