Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - HISTORIA -

Mer­lin

Yksi kuningas Art­hu­rin ai­ko­jen suu­ris­ta vel­hois­ta mat­kus­ti eh­kä Sto­ne­hen­geen jo­ko op­piak­seen it­se li­sää tai­vaan­kan­nes­ta tai kos­ka se oli nuo­ren Art­hu­rin kruu­naus­paik­ka. Sii­nä ta­pauk­ses­sa hän on voi­nut loih­tia ki­vet pai­koil­leen käyt­tä­mäl­lä to­den­nä­köi­ses­ti le­vi­toin­tia apu­naan.

Van­ho­ja astro­naut­te­ja

Mui­nai­set ava­ruuso­len­not ovat ra­ken­ta­neet Stonehengen hel­pos­ti nä­ky­väk­si las­keu­tu­mis­pai­kak­si tai maa­mer­kik­si. Tai eh­kä tuon ajan ihmiset pys­tyt­ti­vät rakennelman kun­nioi­tuk­sen osoi­tuk­sek­si täh­tien olen­noil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.