USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - HISTORIA -

Mozart vi­hit­tiin 18-vuo­ti­aa­na Wie­nin va­paa­muu­ra­ri­loo­siin ja pian sen jäl­keen myös hä­nen isän­sä liittyi jouk­koon. Täs­tä si­dok­ses­taan huo­li­mat­ta Mozar­tia ei yl­lät­tä­vää kyl­lä kui­ten­kaan hy­väk­syt­ty Wie­nin muusik­ko­seu­ran jä­se­nek­si. Mie­len­kiin­tois­ta on se­kin, et­tä hä­nen vii­mei­ses­sä jul­ki­ses­sa esiin­ty­mi­ses­sään hän esit­ti kan­taa­tin va­paa­muu­ra­ri­loo­sin uu­den temp­pe­lin vih­kiäi­sis­sä. Onko mah­dol­lis­ta, et­tä vapaamuurarit oli­vat ti­lan­neet hä­nen vii­mei­sen teok­sen­sa ja oli­vat si­ten vas­tuus­sa sii­tä, et­tä yksi hei­dän omis­taan kuo­li?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.