Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - HISTORIA -

Ava­ruuso­len­to

Ras­pu­ti­nin luonn­o­ton elin­voi­ma ei joh­tu­nut hä­nen yli­luon­nol­li­sis­ta omi­nai­suuk­sis­taan. Po­va­ri oli it­se asias­sa ava­ruuso­len­to, jo­ka oli ka­ran­nut pie­nes­tä tie­dus­te­lu­par­tios­ta, muu­ta­man vuo­den. Kos­ka hän oli fyy­si­ses­ti kos­ka ha­lusi ot­taa omaa ai­kaa ja hum­mail­la ker­ta toi­sen­sa jäl­keen. Lo­pul­ta suo­ran eri­lai­nen kuin ihmiset, mur­hay­ri­tys epä­on­nis­tui ei kyl­myys tai ha­pen­puu­te. au­rin­gon­va­lon puu­te oli se, mi­hin hän kuo­li,

"NII­TÄ TAITOJAAN HÄN KÄYT­TI PÄÄS­TÄK­SEEN VAL­TAAN JA NE OLI­VAT MYÖS SYY HÄ­NEN MUR­HAAN­SA."

©Dr.by­kov

Rasputin hei­tet­tiin jo­keen täl­tä sil­lal­ta, mut­ta il­mei­ses­ti hän tais­te­li hen­ken­sä edes­tä mel­ko pit­kään.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.