USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - HISTORIA -

Kun Stowel­lin väi­te he­rät­ti huomiota laa­jois­sa pii­reis­sä, hän yrit­ti pe­rua sa­no­man­sa ja kiel­si edes mai­nin­neen­sa prins­si Al­ber­tia. Mut­ta Stowell kuo­li en­nen kuin asia oi­kais­tiin, ja hä­nen per­heen­sä polt­ti sa­man tien kaikki hä­nen muis­tiin­pa­non­sa ja pa­pe­rin­sa en­nen kuin hä­nen väit­teen­sä eh­dit­tiin vah­vis­taa. Li­säk­si pa­loi­vat myös kaikki to­dis­teet hä­nen uras­taan va­paa­muu­ra­ri­na. Voi ol­la puh­das va­hin­ko, et­tä hän kuo­li 9. mar­ras­kuu­ta 1970, jo­ka oli Ma­ry Kel­lyn kuo­le­man 80-vuo­tis­päi­vä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.