Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - HISTORIA -

Vril-seu­ra

Tä­män teo­ria läh­tee liik­keel­le sii­tä, et­tä sak­sa­lai­set pi­ti­vät Hes­siä van­git­tu­na, kos­ka hä­nel­lä oli tär­kei­tä tie­to­ja An­tark­tik­sel­la ole­vis­ta lait­teis­ta, joi­ta hal­lin­noi­vat ok­kul­tis­ti­sen Vril-seu­ran jä­se­net. Mo­net heis­tä oli­vat kor­ke­aar­voi­sia nat­se­ja. Saat­taa kuu­los­taa eri­koi­sel­ta, mut­ta on muis­tet­ta­va, et­tä MI6:n jä­sen Ian Fle­ming, jo­ka loi Ja­mes Bon­din hah­mon, suo­sit­te­li tun­net­tua ok­kul­tis­tia Aleis­ter Crow­leya Hes­sin kuu­lus­te­li­jak­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.