USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - POLITIIKKAA -

Yh­dys­val­tain me­ri­voi­mat Pearl Har­bo­ris­sa oli­vat val­mis­tau­tu­neet hyök­käyk­seen nau­ret­ta­van huo­nos­ti. Aluk­set oli­vat sa­ta­mas­sa vie­ri vie­res­sä, ja vaik­ka Ha­vai­jin tut­kao­pe­raat­to­ri il­moit­ti, et­tä ja­pa­ni­lai­nen len­to­ko­ne lä­hes­tyy, ku­kaan ei teh­nyt mi­tään. Hyök­käyk­sen ai­ka­na upo­tet­tiin kol­me ame­rik­ka­lais­ta tais­te­lua­lus­ta, mut­ta vuon­na 1941 tais­te­lua­luk­set oli­vat van­han­ai­kai­sia ja len­to­tu­kia­lus oli lai­vas­ton suu­rin alus. Mie­len­kiin­tois­ta kyl­lä Pearl Har­bo­ris­sa ei ol­lut ai­nut­ta­kaan len­to­tu­kia­lus­ta, vaan lä­hin niis­tä oli 5 000 ki­lo­met­rin pääs­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.