Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - POLITIIKKAA -

Nel­jäs kan­sain­vä­li­nen

Opis­ke­luai­koi­naan Hillary tu­ki useita ää­ri­liik­kei­tä, Mus­tia pant­te­rei­ta, ja ku­ten osal­lis­tui ta­pah­tu­miin, jär­jes­te­lys­tä vas­taa­vat joi­den ihan­noi­vat kom­mu­nis­mia. us­ko­vat, et­tä en­ti­nen Jot­kut rek­ry­toi­tu mys­ti­seen ra­di­kaa­li­val­lan­ku­mouk­sel­li­nen on kom­mu­nis­ti­seen jär­jes­töön Nel­jäs kan­sain­vä­li­nen. ni­mel­tä ta­voit­tee­naan Trots­kin ker­ro­taan pe­rus­ta­neen muo­dos­taa salaa glo­baa­li sen val­tio, ja Hillary oli eh­kä kom­mu­nis­ti­nen Nel­jäs kan­sain­vä­li­nen pa­ras kei­no saa­da pii­lo­kom­mu­nis­ti -jär­jes­tön Val­koi­sen ta­lon pre­si­den­tin vir­ka­huo­nee­seen. Pi­ti­kö hä­nen joh­dat­taa USA as­kel as­ke­leel­ta koh­ti kom­mu­nis­mia?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.