USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - ORGANISAATIO -

Vaik­ka vapaamuurarit väit­tä­vät, et­tä vel­jen­kun­ta on pe­räi­sin mui­nai­ses­ta Egyp­tis­tä, temp­pe­li­her­ro­jen rituaalit ovat vai­kut­ta­neet sel­väs­ti vapaamuurarien käyt­tä­miin ri­tu­aa­lei­hin. Ne ri­tu­aa­lien osuu­det, joil­la va­paa­muu­ra­rin sa­no­taan voi­van hal­li­ta tun­tei­taan ja ener­gioi­taan ja teh­dä si­ten tai­ko­ja, ovat pe­räi­sin van­hem­mal­ta his­to­rial­li­sel­ta ajal­ta. Teo­rias­sa saat­taa toi­sin sa­noen ol­la hip­pu­nen pe­rää­kin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.