USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - ORGANISAATIOT -

Ulkoavaruudesta pe­räi­sin ole­via ava­ruusa­luk­sia ei mai­nit­tu, mut­ta on ole­mas­sa ly­hyt, oi­keak­si vah­vis­tet­tu lit­te­roin­ti ava­ruusa­luk­ses­sa käy­dys­tä kes­kus­te­lus­ta kau­ka­na il­ma­ke­häs­tä. Kes­kus­te­lus­sa toi­nen astro­nau­teis­ta huo­maa tun­nis­ta­mat­to­man esi­neen aluk­sen ul­ko­puo­lel­la ja ky­syy seu­ra­lai­sel­taan, nä­ki­kö myös tämä aluk­sen ohi vi­lah­ta­neen ja no­peas­ti ka­don­neen esi­neen. Oli­pa esi­ne mikä ta­han­sa, se ei ai­na­kaan voi­nut ol­la so­ta­ko­ne tai sää­pal­lo. Selityksiä on ol­lut vai­kea löy­tää. Onko NASA sa­lan­nut ha­vain­not vuo­sien ajan?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.