USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - ORGANISAATIOT -

Them-kir­jan kir­joit­ta­ja Jon Ron­son te­ki do­ku­men­tin Bilderberg-ryh­mäs­tä brit­ti­läi­sel­le Chan­nel 4 -te­le­vi­sio­ka­na­val­le. Ryh­män pe­rus­ta­ja lor­di De­nis Hea­ley kom­men­toi hän­tä poik­keuk­sel­li­sen kar­kein voi­mail­mauk­sin hä­nen ky­syes­sään Bilderberg-ryh­män ta­voit­teis­ta. Ron­so­nin on­nis­tui myös hii­piä var­ti­joi­den ohi ryh­män sa­lai­seen ke­sä­ko­kouk­seen Ka­li­for­nian Bo­he­mian Gro­ves­sa. Siel­lä hän nä­ki yl­lä­tyk­sek­seen, mi­ten ih­mis­nuk­ke pol­tet­tiin kak­si­tois­ta­met­ri­sen pöl­lö­pat­saan al­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.