Vai onko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - ORGANISAATIOT -

Har­maat

Toi­sen teo­rian mu­kaan har­maat joh­ta­vat Bilderberg-ryh­mää sa­mal­la ta­val­la kuin nii­den sa­no­taan joh­ta­van mui­ta maa­pal­lon val­taa­mi­seen täh­tää­viä salaisia liik­kei­tä.

Il­lu­mi­na­ti

Bilderberg-ryhmä saat­taa ol­la pelk­kää sil­män­lu­met­ta me­dian ja ylei­sön har­haut­ta­mi­sek­si, ja todelliset pää­tök­set teh­dään täy­sin toi­saal­la. Hu­hu­jen mu­kaan maailmaa oikeasti oh­jai­le­va ryhmä on il­lu­mi­na­tit.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.