Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - TRAGEDIOITA -

Ufon isku

Lento 800 on saat­ta­nut koh­da­ta ufon, jo­ka on tark­kail­lut ala­puo­lel­laan ole­vaa len­to­lii­ken­net­tä. Kun ufo huo­mat­tiin, se tu­ho­si ko­neen.

Sa­lai­set so­ti­la­so­pe­raa­tiot

Hu­hun mu­kaan lento 800:n maa­han­syök­sy­pai­kan tie­noil­la oli­si ol­lut sa­lai­nen tu­ki­koh­ta. "Pro­ject Phoe­nixin" väi­te­tään ole­van huip­pusa­lai­nen maa­na­lai­nen ins­tal­laa­tio lak­kau­te­tun Mon­tau­kin len­to­ken­tän lie­peil­lä. Voi ol­la, et­tä lento 800:aa am­mut­tiin sa­lai­sel­la pi­ti aseel­la tu­ki­koh­das­ta, min­kä vuok­si syy pi­det­tiin sa­las­sa. Asia peit­tää val­tion tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­sek­si.

©No­jo13

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.