USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - TRAGEDIOITA -

Seit­se­män astro­naut­tia me­neh­tyi ava­ruus­suk­ku­la Co­lum­bian re­pey­tyes­sä rik­ki mat­kal­la il­ma­ke­hän lä­pi 1. hel­mi­kuu­ta 2003. Se oli va­ka­vin ava­ruus­ka­ta­stro­fi Challenger-on­net­to­muu­den jäl­keen. On­net­to­muu­den vi­ral­li­sek­si syyk­si to­det­tiin läm­pö­suo­juk­sen vau­rioi­tu­mi­nen, mut­ta useat Challenger-rä­jäh­dyk­sen yh­tey­des­sä esiin­ty­neis­tä ky­sy­myk­sis­tä ja teo­riois­ta voi­vat pi­tää paik­kan­sa myös Co­lum­bia-tur­mas­sa. Jot­kut nä­ki­vät synk­kää symboliikkaa sii­nä, et­tä is­rae­li­lais­ta astro­naut­tia kul­jet­ta­neen ava­ruusa­luk­sen hy­ly­no­sat pu­toi­li­vat Tek­sa­sis­sa si­jait­se­val­le Pa­les­ti­ne­ni­mi­sel­le alu­eel­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.