Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - TRAGEDIOITA -

Ch­ris­tian Iden­ti­ty

Tämä on ame­rik­ka­lai­nen ver­sio an­glo-is­rae­lis­mil­le. Sen mu­kaan val­koi­set ame­rik­ka­lai­set ovat Moo­sek­sen suo­sit­tu ai­to­ja jäl­ke­läi­siä. Ch­ris­tian Iden­ti­ty on erit­täin voi­nut ää­rioi­keis­to­lais­ten kes­kuu­des­sa ja on hy­vin toi­mi­neen se­kaan­tua pommi-iskuun. McVeig­hin on väi­tet­ty alai­se­na vai­ku­tus­val­tai­sen Ch­ris­tian Iden­ti­ty -joh­ta­jan aut­taak­seen täyt­tä­mään pro­fe­tioi­ta, jot­ka joh­tai­si­vat Kris­tuk­sen ta­kai­sin­tu­loon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.