USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - TRAGEDIOITA -

Eräät aka­tee­mi­ses­ti ar­vos­te­tut tut­ki­jat, ku­ten Car­dif­fin yli­opis­ton pro­fes­so­ri Chan­dra Wick­ra­ma­sing­he, us­ko­vat, et­tä ai­noa se­li­tys SARS-vi­ruk­sen ou­doil­le omi­nai­suuk­sil­le on sen ava­ruu­des­ta pe­räi­sin ole­va, kos­mi­sis­ta par­tik­ke­leis­ta koos­tu­va al­ku­pe­rä. Kos­ka tie­de ei kos­kaan ota käyt­töön maan ul­ko­puo­li­sia teo­rioi­ta el­lei jär­ke­väm­pää selitystä ole mah­dol­lis­ta löy­tää, on sel­vää, et­tä SARS on aset­ta­nut maa­il­man tut­ki­jat sel­kä sei­nää vas­ten.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.