På om­sla­get: Ca­ro­li­na Gyn­ning

ShapeUp - - NEWS -

CA­RO­LI­NA BE­RÄT­TAR OM SITT NYA LIV, HÄS­TAR­NA OCH SJÄLV­KÄNS­LAN I EN ÖP­PEN­HJÄR­TIG IN­TER­VJU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.