MO­DERN MINDFULNESS

ShapeUp - - DU & LIVET - AV Ka­rin Nor­din

TI­DEN RÄC­KER IN­TE, EL­LER KANSKE KÄNNS DET SOM EN HIPPIEGREJ? MEN MINDFULNESS BE­HÖ­VER IN­TE VA­RA FLUMMIGT, SVÅRT EL­LER TIDSKRÄ­VAN­DE. DU BE­HÖ­VER IN­TE ENS LÄG­GA MO­BI­LEN ÅT SIDAN.

Det finns ing­en di­rek­tö­ver­sätt­ning på det eng­els­ka be­grep­pet mindfulness, men man bru­kar

of­ta över­sät­ta det till med­ve­ten när­va­ro. Att va­ra här och nu; i nu­et, helt en­kelt, ut­an

stress och oro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.