De fles­ta nät­dej­ta­re får in­te lig­ga

ShapeUp - - DU & LIVET -

Ibland känns det som om al­la du träf­far i on­li­ne-dej­ting­sam­man­hang ba­ra vill lig­ga. Men så är det in­te. Un­der det se­nas­te året har 27 pro­cent av svens­kar­na an­vänt sig av en di­gi­tal dej­ting­tjänst – de fles­ta i syf­te att träf­fa en ny part­ner men en del vill mest ha sex.

En­dast en tred­je­del har dock hit­tat en sex­part­ner en­ligt un­der­sök­ning­en Kå­dis­kol­len 2016 som ge­nom­förts på upp­drag av RFSU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.