.. Vin­terns skö­nas­te TRANINGSRESOR

ShapeUp - - DU & LIVET - Ka­rin Nor­din Jo­nat­han Kjell, Tor­leif Svens­son, Pe­ter Malm­rup

San­ta Te­re­sa, Cos­ta Ri­ca.

Vill sur­fa och träf­fa nya män­ni­skor i en pa­ra­dis­mil­jö. Pas­sar bra för dig som re­ser ensam.

Från cir­ka 12 000 kro­nor för tio da­gars bo­en­de och sur­fing med Sur­fa­ka­de­min. Du får två lek­tio­ner per dag med film och fo­to, brunch var­je dag, ut­rust­ning, samt trans­fer till och från flyg­plat­sen.

Sol, sur­fing och strän­der – tre s som gör vem som helst lyck­lig.Var:Pas­sar dig som:Pris:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.