Dröm­no­ter på flas­ka

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Vill du vin­na ett makeup-kit be­stå­en­de av ögon­skug­gor i de per­fek­ta nu­deny­an­ser­na, grym­ma ma­sca­ran ”Fal­se lash epic” samt pig­men­te­ra­de läpp­bal­sa­met ”Elix­ir Co­lour in­te­si­fy­ing balm”. Ki­tet har ett vär­de av 500 kro­nor och vi har tre styc­ken som vän­tar på nya äga­re.

Kar­lie Kloss har hit­tat rätt i founda­tiondjung­eln.

Par­fym, BVL­GA­RI RO­SE GOL­DEA, 500 KR/25 ML.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.