Du & Li­vet

ShapeUp - - WHAT'S UP - AV Ma­til­da Eriks­son

NÄR VI TRÄF­FAR EN NY PO­TEN­TI­ELL PART­NER GÖR VI ALLT FÖR ATT FRAM­STÅ SOM PER­FEK­TA. MEN HUR BLIR DET OM VI GÖR PRE­CIS TVÄRTOM OCH VI­SAR OSS SÅRBARA?

ef­ter så många mi­nu­ters sam­tal om in­ti­ma frå­gor kän­de för­söks­per­so­ner­na

en stark när­het. Ett par gif­te sig någ­ra

må­na­der se­na­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.