Yo­ga gra­tis – när du vill

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Finns det ing­en yo­gastu­dio där du bor el­ler tyc­ker du att det är för dyrt? Att yo­ga on­li­ne går för­stås all­de­les ut­märkt. Sha­peUp gil­lar Ni­kes nya yo­ga­pass som lan­se­rats i de­ras app, Ni­ke Trai­ning Club. Välj pass ef­ter den tid du har till för­fo­gan­de, ditt hu­mör och vil­ken ni­vå du be­fin­ner dig på. Gra­tis och svet­tigt – pre­cis som vi vill ha det! Du kan lad­da ner NTC-ap­pen (för Ip­ho­ne) i app­sto­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.