Mums! KVARG-GLASS

med lak­rits och ci­tron

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Su­gen på en pro­te­in­rik

des­sert? Nya kvargsma­ken lak­rits är toppen som bas i des­ser­ter – tes­ta det här re­cep­tet till ex­em­pel. Ingre­di­en­ser

(4 per­so­ner) 4 0 0 gram ( 2 pa­ket) kvarg med smak av ci­tron och lak­rits från Va­lio 2 dl visp­gräd­de 2 msk soc­ker Val­fri top­ping, till ex­em­pel lak­rits­sås, lak­rits­strös­sel el­ler hal­lon. Gör så här 1 . Sätt kvar­gen (i si­na för­pack­ning­ar) i fry­sen i god tid, för­slagsvis över nat­ten. Ta fram för­pack­ning­ar­na ur fry­sen och värm de oöpp­na­de bä­gar­na ett ögon­blick un­der varmt vat­ten – så att kvar­gen loss­nar från för­pack­ning­en.

2 . Öpp­na bur­kar­na och stjälp ut kvar­gen på en skär­brä­da. De­la var­je kvarg­bit i fy­ra de­lar.

3 . Lägg kvarg, soc­ker och gräd­de i en mat­be­re­da­re el­ler en mix­er och mixa in­gre­di­en­ser­na tills det har bli­vit en slät glass.

4 . Lägg upp i val­fri skål och de­ko­re­ra med val­fri top­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.