Häl­so­re­san: NEW YORK

Yo­ga, jog­ga och tacos (och bäs­ta kaf­fet!) i stä­der­nas stad. Häng på pro­fi­len och yo­ga an­tas­ten oe­li­na laes­son på en n ut­nings ull häl­so­re­sa.

ShapeUp - - WHAT'S UP -

av Ka­rin Nordin f ot o Privat

Kaf­fe!

n flat hite på tar ucks un­kar vis­ser­li­gen all­tid, men det ver­läg­set äs­ta ka et i stan år du på oasting lant i est il­lage. ånga oli­ka nor, rost­nings­grad och varianter att väl a på.

Adress: oasting lant, , reen ich ve

Fru­kost!

n äk­ta di­ner där du avn uter ame­ri­kans­ka klas­si­ker i sk n mil . äl med rdel en varm ru­kost avo­rit, som en per ekt avo­ka­doo­me­lett el­ler en agel med cream chee­se och färsk to­mat.

Adress: a on on­ni­e­re, , ight ve

Avo­mac­ka!

odas­te avo­ka­do­to­as­ten ust nu år du på o Hands.

Adress: o ands, , ott tre­et

Tacos!

å a s ui­na ser­ve­ras fisk­tacos med chi­pot­le ma o, nachos med en l uv­lig gu­aca­mo­le och ma skol­var att d r. land myc­ket an­nat. oka ord minst tre vec­kor in­nan r mid­dag på ras­se­ri­et, slink in spon­tant på ist­ro aren el­ler ta med ma­ten till när­lig­gan­de park. e har även ett ta­ke a ay krypin där du kan n uta av ma­ten.

Adress: a s ui­na, , en­ma­re

Trä­nings­klä­der!

rä­nings­klä­der är näs­tan den en­da shop­ping ag g r i . ike o n, di­das on­cept to­re, di­das ri­gi­nal sto­re och ulu­le­mon h r till avo ri­ter­na. ls­kar sto­ra gym­met ui­no , vid ne . är hit­tar du mär­ken som in­te är så lät­ta att å tag på hem­ma er­re aco s, eyond oga, en­ty och pi­ri­tu­al angs­ter.

Adress: ui­no , , i er­ty tre­et

Yo­ga!

ure oga är ett av mi­na avo­rit­stäl­len och pas­sar dig som vill ha yo­ga med ly käns­la. ure oga finns åde på pper ast och est si­de, men est är äst. erh rt fin stu­dio med an­tas­tis­ka in­struk t rer och väl­digt många klas­ser. igu­re , ar­re, hot yo­ga, yin yo­ga, vi­nya­sa flo med me­ra.

Adress: ure oga est, , th tre­et

Löprun­da!

n sk n mor­gon ogg längs he igh ine är nå­got man lätt skul­le kun­na g ra till en va­na. r a vid hit­ney use­um o me­ri­can rt. ela vägen ut lir en la­gom tur på yra och en halv kilo­me­ter ram och till aka. ar där när de pp­nar kloc­kan s u, e ter nio är det väl­digt myc­ket olk.

J oe­li­na Claes­son, -pro­fil och yo­ga­fan­tast.

Mor­gon­jogg längs he igh ine.

vo­mac­ka på Two Hands.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.