80

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Så många pro­cent av svens­kar­na vill mins­ka sitt soc­kerin­tag. Kvin­nor, barn­fa­mil­jer och unga, i ål­dern 18 till 35, är de som i högst ut­sträck­ning vill dra

ner på soc­ker­kon­sum­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.