Car­dio, kom­pis!

ShapeUp - - WHAT'S UP -

il­lar du att k ra hårt på gym­met ill du ha or­dent­ligt st d r r sten ch en snygg sport h som dess­utom ger fin orm å kom­mer du gil­la ri­ump­hs yna­mic li­te , en pus­hup sport h som pas­sar e tra ra vid h g in­ten­siv trä­ning. inns i stor­le­kar rån

och pri­set är kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.