Vad är BCAA?

ShapeUp - - WHAT'S UP -

är ett ami­nosy­ra till­skott ami­nosy­ror un­ge­rar som ygg ste­nar till pro­te­in som in­ne­hål­ler de tre es­sen­ti­el­la vik­ti­ga ami­nosy­ror­na eu­cin, alin och so­leu­cin. sti­mu­le­rar mus­kel­till­vä t och mot ver­kar ned ryt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.