Är du glu­te­nin­to­le­rant?

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Glu­te­nin­to­le­rans in­ne­bär att du in­te tål pro­te­i­net glu­ten som finns bland an­nat i ve­te, råg och korn. Glu­ten gör att tunn­tar­men blir in­flam­me­rad och in­te kan ta upp nä­ring som den ska. De van­li­gas­te sym­to­men vid obe­hand­lad glu­te­nin­to­le­rans är di­ar­ré, ga­ser i ma­gen, trött­het och vikt­ned­gång, men sym­to­men kan va­ri­e­ra myc­ket. Vänd dig all­tid till sjuk­vår­den om du miss­tän­ker att du är drab­bad, med hjälp av pro­ver kan man ta r eda på hur det för­hål­ler sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.