In­te li­ka hett

Häl­so- och trä­nings­fe­no­me­nen som gär­na får stan­na på and­ra si­dan sep­tem­ber.

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Skryt om trä­nings­värk

Det är nor­malt att få trä­nings­värk ibland och ja, det kan kän­nas rätt skönt. Men kan vi in­te slu­ta att skry­ta med smär­tan?

Me­alprep

Äg­na dig gär­na åt me­alprep, men skip­pa helst ns­ta il­der­na på häl­so­sam­ma it­ness prep a la kyck­ling och broc­co­li – snark.

Pro­te­ins­ha­ke – på mö­tet

Ta en kaf­fe, för fan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.