Tips!

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Har du en mas­sa fall­frukt som du in­te vet vad du ska gö­ra av? På un­der­ba­ra Ro­sen­hill trädgård, café och mus­te­ri på Ekerö utan­för Stock­holm mu­s­tar de din frukt me­dan du vän­tar. Med dig hem får du rå­must el­ler pas­tö­ri­se­rad must.

Får du in­te nog av svens­ka äpp­len? Ta en tur för­bi Ös­ter­len och Ki­vik den 23-24 sep­tem­ber för de­ras år­li­ga äp­pel­mark­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.