Har du tio mi­nu­ter over?

ShapeUp - - WHAT'S UP -

Torr hy? Fet och oba­lan­se­rad? Trött? Clarins nya SOS-masker lo­var ett trev­li­ga­re hud­till­stånd på tio mi­nu­ter. Välj mel­lan upp­frä­schan­de ler­mas­ken ”Pu­re”, vår­dan­de och djupt åter­fuk­tan­de ”Com­fort” (toppen för trött ef­ter som­ma­ren-hy) och upp­frä­schan­de åter­fuk­ta­ren ”Hyd­ra”. En mask blir din för cir­ka 300 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.