Du har väl in­te mis­sat Stowr - den nya di­gi­ta­la re­cept­pär­men!

Med Stowr kan du sam­la al­la di­na re­cept på ett stäl­le. Allt får plats. Och det är helt gra­tis!

ShapeUp - - WHAT'S UP -

TA EN BILD

Fo­ta av di­na fa­vo­ri­tre­cept från tid­ning­ar, kok­böc­ker el­ler hand­skriv­na lap­par.

HIT­TA PÅ IN­TER­NET

Ett goog­lat re­cept för­svin­ner lätt, spa­ra al­la re­cept du hit­tat på nä­tet i Stowr.

SKA­PA EGET RE­CEPT

Skriv ma­nu­ellt in di­na eg­na re­cept, lägg till en bild om du vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.