Kokos- och linscur­ry med rus­sin

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

Un­der hös­ten är det my­sigt att ha en mus­tig gry­ta att vär­ma på när du blir hung­rig, helst en god lins­gry­ta.

Ingre­di­en­ser

(4 por­tio­ner) dl bel­u­gal­in­ser, okok­ta tsk hel spis­kum­min, mort­lad gul lök, fin­hac­kad vit­löks­kly or, fin­hac­ka­de burk kros­sa­de to­ma­ter ( 4 0 0 g) 1 msk färsk ing­e­fä­ra, fin­hac­kad 1 msk färsk gurk­me­ja, fin­ri­ven, el­ler krm tor­kad gurk­me­ja tsk chili­pul­ver tsk flingsalt 1 dl sul­tan­rus­sin dl vat­ten dl ko­kos­mjölk g körs­bärsto­ma­ter, gär­na i oli­ka färger 1 msk ko­kos­ol­ja Till ser­ve­ring ris man­go chut­ney ros­ta­de ko­kos­fla­kes 1 kru­ka ko­ri­an­der li­me, i kly or

Gör så här

. Het­ta upp ko­kos­ol­jan i en stek­gry­ta och fräs hel spis­kum­min i 1 mi­nut. Till­sätt gul lök och vit­lök och fräs yt­ter­li­ga­re 2 mi­nu­ter.

. Till­sätt kros­sa­de to­ma­ter, ing­e­fä­ra, gurk­me­ja, chili­pul­ver, flingsalt, lin­ser, sul­tan­rus­sin och vat­ten. Låt sju­da 35–40 mi­nu­ter el­ler tills lin­ser­na är mju­ka.

. Rör ner ko­kos­mjöl­ken och körs­bärsto­ma­ter­na. Top­pa gry­tan rik­ligt med färsk ko­ri­an­der och ros­ta­de ko­kos­fla­kes el­ler pi­sta­genöt­ter.

. Ser­ve­ra med ris, man­go chut­ney, ros­ta­de ko­kos­fla­kes, ko­ri­an­der och li­meklyf­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.