Grovt råg­bröd med röd­be­tor och bröd­kum­min

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

Al­la äls­kar bröd! Och ba­kar du ett grovt bröd med myc­ket full­korn är det ett gott och en­kelt sätt att å i dig fi rer.

Ingre­di­en­ser

(1 lim­pa) g in­lag­da fin­hac­ka­de röd­bets­ski­vor dl röd­bets­spad 1 pkt jäst ( 5 0 g) dl kallt vat­ten dl mörk bröd­si­rap msk hel bröd­kum­min, mort­lad 1 msk salt dl pumpafrön dl he­la lin­frön dl g ve­te­mjöl dl g fint råg­mjöl

Gör så här

. Smu­la ner jäs­ten i en deg­bun­ke. Till­sätt öv­ri­ga ingre­di­en­ser och knå­da med ma­skin el­ler med hän­der­na cir­ka 10 mi­nu­ter. Det blir en klad­dig deg. Låt de­gen jä­sa un­der bak­duk i 2 tim­mar.

. Smörj och bröa en bröd­form. Häll ut li­te råg­mjöl på bak­bor­det. Ta upp de­gen och vik ihop den och rul­la den i råg­mjö­let. Lägg i bröd­for­men och låt jä­sa un­der bak­duk i 1 tim­me.

. Sätt ug­nen på 250 gra­der. Sätt in brö­det mitt i ug­nen och sänk di­rekt till 200 gra­der. Gräd­da i 45–50 mi­nu­ter.

. Låt sval­na. Vi­ra in bröd­for­men med brö­det i en ren hand­duk och låt brö­det vi­la ett dygn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.