Mel­lan­mål är vik­tigt när du vill gå ned i vikt

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

Nja

Det vik­ti­ga när man vill gå ned i vikt är att äta så­dant som in­ne­hål­ler li­te ener­gi men ger en lång mätt­nads­käns­la. Om ett li­tet mel­lan­mål gör att du in­te äter en chip­spå­se på vägen hem är det ett bra al­ter­na­tiv. Vill du se­dan be­hål­la din vikt hand­lar allt om att hit­ta bra va­nor. Det kan va­ra små sa­ker som att äta mind­re por­tio­ner el­ler att skip­pa jui­cen till fru­kosten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.