Ko­kos­ol­ja är ett häl­so­e­lix­ir – bra för typ allt

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

Falskt

Ko­kos­ol­ja kan lik­stäl­las med van­ligt smör ef­tersom bå­da in­ne­hål­ler en hög an­del mät­ta­de fet­ter. Visst om­vand­las ko­kos­fett till vär­me i nå­got stör­re ut­sträck­ning än smör, men det är en li­ten skill­nad som in­te har nå­gon stör­re be­ty­del­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.