Typ 2Typ­dia2 be­tes

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

Ki­na har gått om al­la and­ra län­der när det kom­mer till in­sjuk­nan­de i typ 2-di­a­be­tes för att de­ras soc­ker­kon­sum­tion ökat. Glo­balt sett har män­ni­skor ald­rig

va­rit så fe­ta som nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.