”Bouil­la­bais­se”

ShapeUp - - MAT & HÄLSA -

Den här vär­man­de sop­pan fi ar du lätt släng ner allt i en ka­strull, ko­ka upp och låt sju­da i tio mi­nu­ter. Klart!

Ingre­di­en­ser

(4 por­tio­ner)

gul lök pur­jo­lök vit­löks­kly or 5 to­ma­ter en nä­ve ( ca 1 0 0 g) soc­ke­rär­ter 1 mo­rot 1 fänkål 1 för­pack­ning vi­ta bö­nor ( á ca 4 0 0 g) , li­ter grön­saks­bul­jong dl oliv­ol­ja sa en från apel­sin 1 msk tor­kad ba­si­li­ka msk tor­kad tim­jan 1 la­ger­blad pa­ket g sa ran msk fin­hac­kad per­sil­ja salt och svart­pep­par a rouil­le po­ta­tis rå vit­löks­kly or 1 röd pap­ri­ka tsk tor­kad tim­jan 1 tsk tor­kad ba­si­li­ka krydd­mått cay­en­ne­pep­par dl oliv­ol­ja salt och svart­pep­par

Gör så här

1 . Ska­la och hac­ka lök, pur­jo­lök och vit­lök. Skär to­ma­ter­na i sto­ra bi­tar. De­la soc­ke­rär­ter­na på mit­ten och ski­va mo­ro­ten och fänkå­len. Häll av och skölj bö­nor­na.

2 . Fräs lö­ken i li­te oliv­ol­ja tills den mjuk­nar. Slå på grönsks­bul­jong, res­ten av oliv­ol­jan, apel­sinsaft, tor­ka­de ör­ter, saff­ran och grön­sa­ker­na.

3 . Låt ko­ka upp och se­dan sju­da snällt tills grön­sa­ker­na in­ta­git rätt kon­si­stens (cir­ka 10 mi­nu­ter).

4 . Sma­ka av med salt och pep­par.

5 . Pas­sa på att gö­ra rouil­len me­dan du vän­tar. Lägg allt i en mix­er (po­ta­ti­sen ska allt­så va­ra rå) och kör till la­gom kon­si­stens. Blan­da ner bö­nor och hac­kad per­sil­ja strax fö­re ser­ve­ring med rouil­len vid si­dan av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.