Fo­ku­se­ra på di­stans istäl­let för tid

ShapeUp - - WORKOUT -

Om du har be­stämt dig för att springa i 45 mi­nu­ter – vet du att du mås­te springa i just 45 mi­nu­ter, vil­ket kan kän­nas som en lång tid när mo­ti­va­tio­nen in­te är på topp. Om du istäl­let har en di­stans som mål kan du, om du vill, öka far­ten för

att få pas­set av­kla­rat snab­ba­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.