Häng­an­de ben­lyft

ShapeUp - - WORKOUT -

Här stär­ker du för­u­tom mag­musk­ler­na även höft­bö­ja­ren och hän­der­nas grepps­tyr­ka. Så länge du hit­tar nå­got att hänga i kan öv­ning­en ut­fö­ras över­allt!

Gör så här:

Hop­pa upp och grep­pa stång­en. Lyft se­dan knä­na upp mot över­krop­pen. För­sök att in­te gunga.

Känner du att du vill öka svå­rig­hets­gra­den ar­be­tar du med helt ra­ka ben som du lyf­ter fram­åt.

Tänk på: Håll pre­cis varen­da mus­kel i krop­pen spänd för att und­vi­ka att svinga. Du vill ut­fö­ra öv­ning­en så kon­trol­le­rat som möj­ligt.

Reps: 8 reps x 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.