Ringrodd

ShapeUp - - WORKOUT -

Rodd i ring­ar stär­ker upp he­la över­krop­pen och är effektivt för att för­bätt­ra din håll­ning.

Gör så här:

Grep­pa ring­ar­na och häng dig un­der dem. Själv­klart går det li­ka bra att gö­ra dem stå­en­de på mar­ken.

Be­håll rak kropp och dra dig upp tills tum­mar­na nud­dar brös­tet.

Håll en se­kund i topp­lä­get och sänk se­dan ned till start­po­si­tion.

Tänk på: Fo­ku­se­ra på att fö­ra ihop skul­der­bla­den or­dent­ligt. Vill du för­enk­la öv­ning­en kan du bö­ja en aning på knä­na, vill du ha tyng­re be­hål­ler du ra­ka ben.

Reps: 12 reps x 3

B

A

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.