Lev för lys­ter

ShapeUp - - STIL & BEAUTY -

Gör som su­per­mo­del­len i ata os i och dum­pa pudret. Sat­sa på ge­ne­rös åter­fukt­ning och lys­ter­gi­van­de pro­duk­ter. Kom­plet­te­ra med en lin­je kol­svart, lätt so­tig ka­jal och guld­i­ga ör­häng­en för max­ad se­mesterglow – fun­kar tills förs­ta snön fal­ler. Minst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.