5 snab­ba med An­ja

ShapeUp - - STIL & BEAUTY -

1 Hur ser di­na trä­ningsru­ti­ner ut – Jag trä­nar tre till fem pass i vec­kan ero­en­de på hur livspuss­let går ihop.

2 ur hit­tar du mo­ti­va­tio­nen

ag mo­ti­ve­ras myc­ket av käns­lan e teråt, hur kna­sigt det än låter. är man av­slu­tat ett pass och känner sig helt o ver vin­ner­lig, det är ero­en­de ram­kal­lan­de.

3 Vad och var trä­nar du helst

ag va­ri­e­rar gär­na min trä­ning un­der året och ust nu är ag helt in­sn ad på night fight, en kamp­sports­klass med Alex­an­dra Kam­per­haug två gång­er i vec­kan var­vat med l pning och styr­ke­trä­ning. ag går även på yo­ga, eco­re och ar­re i pe­ri­o­der.

4 Vad äter du helst in­nan och e er trä­ning­en

ag trä­nar all­ra helst på mor­go­nen och då äter ag o tast ara ett till två kok­ta ägg el­ler li­te keso in­nan pas­set. teråt lad­dar ag upp med re äl ru­kost, gär­na en a ai o l, en gr n smoot­hie och avo­ka­do.

5 Vil­ken mu­sik pep­par dig mest – Beyon­ce är u svårsla­gen och egent li­gen all typ av hip­hop och r . et mås­te va­ra tem­po och li­te at­ti­tyd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.