#9 På­stå­en­de: ”Vi an­vän­der noll pro­cent vat­ten i vå­ra pro­duk­ter”

ShapeUp - - STIL & BEAUTY -

BAK­GRUND: Björks­av, roo­i­bos el­ler grönt te får er­sät­ta van­ligt vat­ten i pro­duk­ter hos era eko­va­ru­mär­ken, bland an­nat hos Má­da­ra som har valt att by­ta ut vat­ten mot björks­av i sin an­ti age-se­rie.

KEMISTEN SÄ­GER: När du goog­lar ”sav” är det förs­ta du får ve­ta att sav näs­tan ute­slu­tan­de be­står av vat­ten. För att in­te ta­la om te... at­ten kan näm­li­gen in­te eko­cer­ti­fie­ras så att d pa om vatt­net i en hud­vårds­pro­dukt är ett populärt mark­nads-fö­rings­trick från eko­lo­gis­ka och na­tur­li­ga va­ru­mär­ken. ”Det här är rent fusk! Det är ju­ri­diskt kor­rekt, men in­te mo­ra­liskt”, sä­ger är vahn erg, dok­tor i or­ga­nisk ke­mi. rken är ett av de träd som dric­ker mest vat­ten, det är där­för lo­giskt att björks­av till störs­ta de­len be­står av vat­ten. Vat­ten kan in­te va­ra ekologiskt, så det är myc­ket halv­fusk med vat­te­n­in­ne­håll.”

GENMÄLE: ”Rent lo­giskt kan man kal­la många sa­ker för ’vat­ten’. En ny­född be­bis är mer än 70 pro­cent vat­ten, sal­lad är 96 pro­cent vat­ten. Så, i grund och bot­ten är björks­av in­te ba­ra vat­ten, ut­an in­ne­hål­ler ock­så vär­de­ful­la nä­rings­äm­nen”, sä­ger Lot­te Ti­sen­kop­fa-Ilt­nere, grun­da­re av eko­va­ru­mär­ket Má­da­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.